Забрана за риболов до 2021 година

Забрана за риболов до 2021 година

Забрана за риболов през периода 2019 – 2021 г. в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите или зони от тях

На 01.02.2019 излезе заповед на ИАРА за забрана на някои водоеми и реки до края на 2021 година. За да е по-лесно на колегите риболовци тук сме синтезирали информацията, като, разбира се наблягаме на любителския риболов и пропускаме частта за стопанския.

1. Обща забрана

1.2 По Дунав в български води се забранява риболовът с всякакви уреди и средства както следва:

ЗМ "Калимок-Бръшлен" обхващаща островната група м/у о-в Голям Бръшлен от речен километър 451.5 до речен километър 455.4, о-в Безименен от речен километър 445 до 448 както и канала между острова и българския бряг.

ЗМ Гарвански Блата, землища с. Гарван и с. Попина, общ. Ситово, обл. Силистра, с изключение на любителския риболов от 01.08. до 15.02. (2019, 2020, 2021, 2022 г.)

ЗМ "Блатото край с. Малък Преславец", землище Малък Преславец, силистренско с изключение на любителския риболов за периодите от 01.01. до 14.04. (2019, 2020, 2021 г.) и от 16.06.2019 до 14.04.2020 (2019, 2020, 2021, 2022 г.) 

Във временните и постоянни затони, както и от брега на р. Дунав от речен километър 527.5 до 528.7.

Забранява се риболова от брега, по канали и затони на всички острови от р. км. 449.6 - 453.7; 437.3 - 441.5; 434.3 - 437.6 Това с островите Голям Бръшлен, Калимок и Радецки.  

В резервата Сребърна. о-в Девня и канала на между острова и брега. Изключение за любителски риболов от речен км. 390.3 до 393.0, както и западния бряг на езерото.

В лимана на пристанище Лом.

В Дунав под с. Горни Цибър от речен км. 713 до устито на Цибрица. 

1.2 Вътрешни водоеми

Обл. Благоевград

 • Р. Чакалица, р. Славовска, р. Септемврийче и р. Кривия Улук от територията на парк Рила до вливането им в р. Благоевградска Бистрица;
 • Р. Лебница - от изворът ѝ до вливането на р. Ивановска в нея (под с. Иваново);
 • Горното течение на р. Ощавска с притоците ѝ р. Мочуриша и р. Бяла Река до границата на парк Пирин;
 • Р. Градевска - от моста при горския кантон до границата на парк Пирин;
 • Р. Стружка - от водохващането на МВЕЦ Баба Цвета до границата на парк Пирин;
 • Р. Пелеш - от извора ѝ до вливането ѝ в р. Десилица (Симитлийско);
 • Р. Десилица - от хижа "Гоце Делчев" до разсадника на ТП "ДГС Добринище" (Банско);
 • Р. Безбог (позната и като Манастирска) - от местност Ралеви Лъки до вливането ѝ в Места (Банско);
 • Всички реки на територията на паркове Рила и Пирин.

Обл. Бургас

 • ез. Вая, в границите на ЗМ "Вая";
 • яз. Ясна Поляна;
 • яз. Ново Паничарево;
 • яз. Камчия в границите на ЗМ "Пода";
 • ез. Узунгерен в границите на ЗМ "Узунгерен";
 • в акваторията на ЗМ "Ченгене" от 01.03. до 30.07. (2019, 2020, 2021 г.);
 • устието на р. Изворска (землища ба с. Твърдица и с. Димчево);
 • Поморийско езеро;
 • ЗМ "О-ви Св. Св. Иван и Петър от 01.04. до 30.07. (2019, 2020, 2021 г.) - созополско;
 • Блато Алепу;
 • р. Велека от моста на Е87 до сливането с Младежка Река;
 • р. Ропотамо от устието ѝ до моста на пътя Бургас - Приморско.

Обл. Варна

 • ЗМ "Ятата";
 • акваторията на ЗМ "Казашко";

Обл. Велико Търново

 • р. Божичка и притоците ѝ - от извора до вливането ѝ в р. Веселина;
 • р. Липовка и притоците ѝ - от извора до вливането ѝ в р. Веселина;
 • р. Иванкова и притоците ѝ - от извора до вливането ѝ при с. Майтаненци;
 • р. Борощица и притоците ѝ - от извора до вливането ѝ в р. Мийковска;
 • р. Бебровска - от извора до вливането ѝ в р. Златаришка.

Обл. Габрово

 • р. Росица с всичките ѝ притоци до първия мост на с Валевци;
 • р. Маришница и р. Голешица до вливането им в р. Росица;
 • р. Мокра Бяла и р. Суха Бяла от изворите им до до двата моста на с. Валевци;
 • р. Паничарска по цялото ѝ протежение вкл. с притоците ѝ р. Борущица, р. Левчарка и р. Топлешка;
 • яз. Христо Смирненски
 • р. Козята Река заедно с притоците ѝ от изворите до рибарника в махала Червен Бряг;
 • р. Янтра от изворът ѝ до кв. Ябълка, от Баев мост до моста на компл. "Христо Ботев" и от моста под с. Скалско до моста при с. Гостилица;
 • р. Бяла Река - от водохващането до моста на квартал Шумели;
 • р. Сивек - от водохващането при с. Потока до местност Тракулското;
 • р. Дряновска - от Дряновския манастир до моста до с. Цинга;
 • р. Плачковска - от моста на с. Добревци до разклона за с. Кръстец;
 • р. Тревненска - от моста на с. Добревци до моста на тунела и от моста при кв. Тепавица до моста на с. Добревци;
 • всички реки и водоеми на територията на парк Централен Балкан.

Обл. Добрич

 • Дуранкулашко езеро - в зона от 100 м. пред комплекс "Езерото";
 • В периода от 01.03. до 31.03. и от 01.07. до 31.10. (2019, 2020, 2021 г.) е разрешен е любителския риболов в Дуранкулашко езеро както следва:
  * южния бряг на голямото огледало (от югоизточното блато до полуострова с/у р-т Златна Рибка) - 1500 м;
  * северния бряг на голямото огледало (от двете страни на р-т Златна Рибка) - 500 м;
  * западния бряг на голямото огледало (при островите) - 500 м 
 • В периода от 01.03. до 31.03. и от 01.07. до 31.10. (2019, 2020, 2021 г.) е разрешен е любителския риболов в Шабленско езеро езеро както следва:
  * необраслата с тръстика част в м. "Перилото" - 100 м
  * южната брегова ивица - 300 м

Обл. Кюстендил

 • езерата и реките в парк "Рила";
 • езерата и реките в парк "Рилски Манастир".

Обл. Кърджали

 • яз. Боровица;
 • яз. Студен Кладенец в границите на ЗМ "Юмрук Скала"

Обл. Ловеч

 • р. Бели Вит - от бента на м. "Скрибътна" до бента на м. "Валовиите";
 • р. Костина - от парк "Централен Балкан" до паметника на Бенковски;
 • р. Черна река - по цялото ѝ протежение;
 • р. Дебелещица - по цялото ѝ протежение
 • р. Бели Осъм и притоците ѝ - от изворите до сливането с р. Козещица;
 • р. Козещица - по цялото ѝ протежение;
 • р. Жална - от изворът ѝ до сливането ѝ с р. Кнежа;
 • р. Кнежа - по цялото ѝ протежение;
 • р. Зеленика - от изворът ѝ до вливанто в р. Бели Осъм;
 • р. Черни Осъм - от изворът ѝ до сливането ѝ с р. Краевица;
 • р. Краевица - по цялото ѝ протежение;
 • р. Топля - от изворът ѝ до устието ѝ в яз. Сопот;
 • р. Пръскалска - от изворът ѝ до ВЕЦ "Видима";
 • р. Острешка - от изворът ѝ до м. "Баранов мост"
 • р. Стърна - от изворът ѝ до първия автомобилен мост над нея;
 • р. Зла река - от изворът ѝ до приток "Мусаев дол";
 • р. Брязово - от изворът ѝ до вливането ѝ в р. Бели Вит;
 • всички реки и водоеми на територията на парк "Централен Балкан".

Обл. Пазарджик

 • Водоем №141023 в землището на с Бошуля, общ. Септември;
 • р. Аландере (Равна) от м. "Софан" до м. "Арнаудска поляна";
 • р. Софаница от м. "Дългия мост" до м. "Софан";
 • р. Крива река - от м. "Софан" до м. "Циганска лъка";
 • р. Баталач - от водохващането на яз. Батака до м. "Крачановото";
 • Биндерски дол - целия водоем;
 • Епитров дол - целия водоем;
 • Тузленски дол - целия водоем;
 • всички реки и водоеми на територията на парк "Централен Балкан".

Обл. Перник

 • яз. Студена;
 • ез. Байкал;
 • р. Матница, р. Кладнишка, р. Струма до вливането им в яз. Студена.

Обл. Пловдив

 • р. Стряма - участъка покрай град Клисура;
 • р. Върлишница - от изворът ѝ до ж.п. моста;
 • р. Дълга - от разклона за м. "Дълга" до разклона за Динков дол;
 • р. Палеш - по цялото ѝ протежение;
 • р. Белешница - от разклона за м. "Попското" до м. "Бичкията";
 • ез. Въача (общ. Стамболийски)
 • р. Белишка - от изворът ѝ до моста на разклона за с. Борово;
 • р. Крушовска река - по цялото протежение;
 • р. Сушица с притоците ѝ - по цялото протежение;
 • всички реки и водоеми на територията на парк "Централен Балкан"

Обл. Смолян

 • р. Арда и притоците ѝ - от изворите им до рибовъдното стопанство в с. Кошница;
 • р. Сивинска и притоците ѝ - от изворите им до вливането на р. Арда;
 • р. Черна и притоците ѝ - от изворите им до тунела;
 • р. Крива река - от изворите ѝ до вливането ѝ в р. Черна;
 • р. Кутелска и притоците ѝ - от изворите им сливането с р. Виевска;
 • р. Девинска - от границата с "РДП - Пазарджик" до моста на рибарник "Девин 4" и от моста на гробището в Девин до моста при автогара "Девин".
 • р. Буйновска и притоците ѝ - от изворите им до вливането в яз. Тешел;
 • р. Триградска и притоците ѝ - от изворите им до моста на механичния цех и от бетонния мост над Дяволското Гърло до моста на м. "Буков Мост";
 • р. Чеирска и притоците ѝ - от изворите им до вливането в р. Триградска;
 • р. Широколъшка и притоците ѝ - от изворите им до кантара на бившето АПК;
 • р. Въча - от стената на яз. Цанков Камък до ВЕЦ "Цанков Камък";
 • р. Чудните мостове и притоците ѝ - от изворите им до вливането в р. Забърдовска;
 • р. Караджа дере с притоците ѝ - от ДГС "Широка Поляна" до ГК "Чарка";
 • р. Герзовска и притоците ѝ - от изворите им до вливането в р. Черна;
 • р. Бяла река и притоците ѝ - от изворите им до вливането в р. Черна;
 • р. Чепеларска и притоците ѝ - от изворите им до вливането на р. Зорнишка;
 • ЗМ "Смолянски езера" - ез. Мътното, ез. Бистрото и ез. Тревистото. 

Обл. София и София-град

 • р. Меде дере - по цялото ѝ протежение;
 • р. Габровница - от изворите до манастир "Седемте Престола"
 • р. Дълга - от изворът ѝ до м. "Косница";
 • р. Свинска - по цялото ѝ протежение; 
 • р. Еленска - от изворът ѝ до базилика "Свети Илия"
 • р. Чавча - от изворът ѝ до с. Костенец;
 • р. Урдина - от изворът ѝ до вливането ѝ в р. Черни Искър;
 • р. Кору дере;
 • р. Кофарита;
 • р. Ечемишка - цялото ѝ протежение;
 • р. Леви Искър - от изворът ѝ до вливането в р. Черни Искър;
 • всички реки и водоеми на територията на парк "Централен Балкан", парк "Рила" и парк "Витоша".

Обл. Стара Загора

 • р. Лешница - от бариерата до моста "Узан дере";
 • р. Кадемлийска - цялото поречие;
 • р. Селченска - от изворът ѝ до гр. Мъглиж;

Обл. Сливен

 • р. Луда Камчия и притоците ѝ - от изворът им до с. Ичера.

Обл. Хасково

 • р. Харманлийска - от моста преди с. Караманци до границите на областта;
 • р. Чулфанска (Банска) - от с. Сусам до границата с обл. Пловдив през м. юли, август и септември.
 • р. Арда - левия бряг в границите на ЗМ "Черната скала".

Обл. Ямбол

 • р. Синаповска;
 • р. Тунджа - по течението ѝ през резервати "Горна Топчия" и "Долна Топчия".

2. Хвани и пусни - през 2019, 2020 и 2021 г. при извършване на любителски риболов се забранява задържането на балканска пъстърва (salmo trutta fario)

Списък на пъстървовите реки със задължителен режим "Catsh and Release"

Обл. Благоевград

 • Р. Черна Места с всичките ѝ притоци от границата на парк "Рила" до вливането ѝ в р. Места;
 • р. Бела Места с всичките ѝ притоци от границата на парк "Рила" до вливането ѝ в р. Места;
 • р. Благоевградска Бистрица.

Обл. Велико Търново

 • р. Мийковска - от махала Христовци до вливането ѝ в р. Костелска (3.8 км);
 • р. Костелска и притоците ѝ - от изворите им до бента при с. Костел 3.5 км.

Обл. Габрово

 • р. Росица от долния мост в с. Валевци до махала "Тумбалово".

Обл. Кюстендил

 • р. Драговищица - от влизането ѝ в България до вливането ѝ в р. Струма;
 • р. Рилска с притоците ѝ - от границите на парк "Рила" до вливането в р. Струма;
 • р. Треклянска с притоците ѝ - на територията на областта.

Обл. Ловеч

 • р. Черни Вит и притоците ѝ - от границата на парк "Централен Балкан" до ВЕЦ-а при разклона за с. Ямна;
 • р. Стара Рибарица - границата на парк "Централен Балкан" до вливането ѝ в р. Бели Вит;
 • р. Заводна - границата на парк "Централен Балкан" до вливането ѝ в р. Бели Вит;
 • р. Златна Панега - от изворът ѝ до гр. Луковит;
 • р. Бели Вит - от сливането на р. Дебелещица и р. Стара Рибарица до бента на м. "Скрибътна";
 • р. Лява Видима - границата на парк "Централен Балкан" до ВЕЦ "Зора 1", м. "Барахари"; 
 • р. Стърна от границата на парк "Централен Балкан" до вливането ѝ в р. Видима;
 • р. Костина - от Паметника на Георги Бенковски до вливането ѝ в р. Бели Вит.

Обл. Монтана

 • р. Дългоделска Огоста и притоците ѝ - от изворите до вливането в р. Огоста;
 • р. Ботуня и притоците ѝ - от изворите до кв. Заножене на гр. Вършец;
 • р. Огоста - от язовирната стена на яз. Огоста до ж.п. моста при с. Ерден, общ. Бойчиновци;
 • р. Къса река - от изворът ѝ до кв. Беговица, гр. Берковица. 

Обл. Пазарджик

 • р. Рибна - от м. "Дългия Мост" до м. "Каратепе".

Обл. Пловдив

 • р. Бяла река и притоците ѝ - от границата на парк "Централен Балкан" до вливането ѝ в р. Стряма;
 • р. Търмъшка и притоците ѝ - от м. "Момин Мост" до до с. Първенец;
 • р. Чепеларска (Чая) - от стария римски мост над с. Бачково до първия тунел посока Пловдив.

Обл. Перник

 • р. Ерма и притоците ѝ по цялото течение на реката от ГКПП "Стреизмировци" до границата с Р. Сърбия;
 • р. Треклянска (Раянска) и притоците ѝ - на цялата територия на областта.

Обл. Сливен

 • р. Голямата река - от изворите ѝ до с. Бяла Паланка", общ. Твърдица;
 • р. Луда Камчия - м/у с. Градец и с. Раково. 

Обл. София

 • р. Искрецка - от изворите ѝ до вливането ѝ в р. Искър;
 • р. Искър - от стената на язовир Искър до Долни Пасарел;
 • р. Черни Искър - от вливането на р. Пряка река до сливането с р. Бели Искър;
 • р. Скакля - от изворите ѝ до вливането ѝ в р. Искър;
 • р. Нишава - от изворите ѝ до РС "Нишава", гр. Годеч;
 • р. Манина;
 • р. Бакьовска - от Ловен дом "Търсава" до с. Ябланица.

Обл. Стара Загора

 • р. Габровница и притоците ѝ - от границата на парк "Централен Балкан" до бариерата на ДЛС "Мазалат" при с. Скобелево.

Обл. Шумен

 • р. Голяма Камчия - от "Омуртагски мост" до стената на яз. Тича;
 • р. Брестова

Коментирай

* Име:
* E-mail: (няма да се публикува)
   Website: (Site url withhttp://)
* Коментар:
Внесете кода:

Категории в блога

Последни коментари

Популярни статии

Най-нови статии

Тагове в статиите

Архив на блога